Відкрита заява до керівництва Держгеокадастру Одеської області щодо зухвалого привласнення земель сільскогосподарського призначення.

Начальнику Головного управління Держгеокадастру в Одеській області
Савченко М.Ю.
65107, м. Одеса, вул. Канатна, б.83,
13-ий поверх

Від представника землекористувача-
спадкоємця орендатора
Дем’яненко Ольги Миколаївни,
правозахисника Громадського руху «За всю Одесу!»
Громадської організації
«Громадська ініціатива південного регіону»
Ткаченко Неоніли Анатоліївни,
65082, м. Одеса, вул. Софіївська, б.21
тел.(048)723-62-02

Пояснення із питання
використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення
із кадастровим номером 5121682800:01:002:0193, загальною площею 60,5973 га, яка розташована на території Новоолександрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (за межами населеного пункту)

Повідомляємо Вас, що відповідно до ст. 21 Закону України «Про запобігання корупції», Громадським рухом «За всю Одесу!» Громадської організації «Громадська ініціатива південного регіону» вивчається суперечність між приватними інтересами посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Одеській області та їх службовими повноваженнями, які використовуються відносно земельної ділянки сільськогосподарського призначення із кадастровим номером 5121682800:01:002:0193, загальною площею 60,5973 га, що розташована на території Новоолександрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (за межами населеного пункту) на користь третіх осіб .
Реальний конфлікт інтересів впливає на об’єктивність, неупередженість прийняття рішень; на вчинення , а в окремих випадках — невчинення дій, під час виконання владних повноважень посадовими особами ввіреного Вам органу.

Так, на прикладі вказаної земельної ділянки відслідковується протиправне позбавлення права спадкової оренди землекористувача-спадкоємця Орендатора за законом — Дем’яненко Ольги Миколаївни, дочки померлої громадянки України — Чабан Людмили Ярославівни. Натомість, має місце спроба надання незаконної переваги стороннім особам щодо можливості отримання ними права власності на земельну ділянку, внаслідок зміни форми власності із державної на приватну, до того ж без згоди землекористувача.
Вказані дії є не припустими, протиправними, з огляду на основні завдання в діяльності центрального органу державної влади, що покликаний забезпечувати державну політику у сфері земельних правовідносин, зберігати державну форму власності землі, та охороняти землі сільськогосподарського призначення. Протиправні діє є активними, публічними, та знаходять свій прояв у застосуванні принизливо неправдивих формулювань та особистих оціночних суджень посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Одеській області , виготовленні та підписанні управлінських, розпорядчих документів, листів тощо відносно правового режиму користування вище зазначеною земельною ділянкою сільськогосподарського призначення.

Фактичні дані пояснень.

Орендатор земельної ділянки — громадянка України –Чабан Людмила Ярославівна померла 24 липня 2014 року, про що Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби по Великомихайлівському району Великомихайлівського міжрайонного управління юстиції в Одеській області 29 липня 2014 року складено відповідний актовий запис №258.
Землекористувач Дем’яненко Ольга Миколаївна є рідною донькою Чабан Людмили Ярославівни, що підтверджується її Свідоцтвом про народження , виданого РАЦСом Великомихайлівского району Одеської області 2 лютого 1982 року за №3, та Свідоцтвом про шлюб від 13 листопада 2010 року, яке містить відомості про зміну прізвища землекористувача.
Договір оренди земельної ділянки, посвідчений Державним нотаріусом Великомихайлівської нотаріальної контори Одеської області Трофімовою С.О., та зареєстрований в Реєстрі вчинення нотаріальних дій 16 листопада 2009 року за № 1-2481 ( надалі альтернативне — Договір).
Сторонами за Договором виступили: «Орендодавець»- Великомихайлівська районна адміністрація Одеської області, що діяла на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та «Орендар»- громадянка України Чабан Людмила Ярославівна. Строк дії Договору складає 10 років (згідно п.7 Договору).
Договір, відповідно до ст.126,126 ЗКУ, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови КМУ №1141 від 26 жовтня 2011 року, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Відділу надання адміністративних послуг Великомихайлівської районної адміністрації Одеської області Мрачко Р.Б. із зазначенням дати та часу державної реєстрації 20.03.2017 року 10:59:37.
У результаті, станом на травень 2017 року у загальнодоступному Державному реєстрі речових прав наявна інформація про Договір, та про земельну ділянку сільськогосподарського призначення із кадастровим номером 5121682800:01:002:0193, загальною площею 60,5973 га, що розташована на території Новоолександрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (за межами населеного пункту) як про таку, що має державну форму власності і відносно якої оформлено речове право на нерухоме майно.

24 травня 2017 року представника землекористувача — Дем’яненко Ольги Миколаївни – Ткаченко Неонілу Анатоліївну було запрошено до Державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель в Березівському, Миколаїівському, Лиманському районах, головного спеціаліста відділу контролю за за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель в Березівському, Миколаїівському, Лиманському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держзгеокадастру в Одеській області Кривошеєнка Володимира Євгеновича, де ознайомлено із Наказом Начальника Головного управління Держзгеокадастру в Одеській області від 18 травня 2017 року №88-ДК «Про здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності» ( надалі альтернативне — Наказ).
Приводом для прийняття Наказу стала інформація начальника міськрайонного управління у Великомихайлівському районі Шлюшкіна С.Л., викладена у листі від 17.05.2017 року № 22-15-0-19-663/125-17 (надалі альтернативне — Лист), що містить відомості про Дем’яненко Ольгу Миколаїівну як про землекористувача, та відомості про земельну ділянку як таку, що, цитата, «…Станом на 17.05.2017 року у власність чи користування не передана».

Ознайомившись зі змістом Наказу , Листа, та надавши докази, що підтверджують право представництва інтересів землекористувача Дем’яненко Ольги Миколаївни (довіреність від 21 квітня 2017 року,посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Тихомировою К.В., та зареєстрованою в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №306), представник Ткаченко Неоніла Анатоліївна вважає за необхідне дати наступні пояснення.

Обґрунтування правової позиції пояснень.

Основоположним актом у сфері регулювання земельних відносин є Конституція України, як Основний Закон України, що має найвищу юридичну силу.
За ст.13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.
Згідно зі ст.14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Крім Конституції України законодавство у сфері регулювання земельних відносин складають цей Кодекс, закони України, постанови Верховної ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, які ухвалені в межах їх повноважень та відповідно до норм Конституції України і законів України. Зокрема, до таких основних законодавчих та нормативно-правових актів відносяться:
— закони України: № 962-IV від 19 червня 2003 року «Про охорону земель», № 1264-XII від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища», № 963-IV від 19 червня 2003 року «Про державний контроль за використання та охороною земель», № 858-IV від 22 травня 2003 року «Про землеустрій», № 3613-VI від 07 липня 2011 року «Про Державний земельний кадастр», № 161-XIV від 06 жовтня 1998 року «Про оренду землі», № 899-IV від 05 червня 2003 року «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток», № 353-XIV від 23 грудня 1998 року «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», № 2375-IV від 20 січня 2005 року «Про захист Конституційних прав громадян на землю», № 1378-IV від 11 грудня 2003 року «Про оцінку земель»;
— постанова Верховної Ради України: № 188/98-ВР від 05 березня 1998 року «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»;
— Укази Президента України: № 134/2003 від 17 лютого 2003 року «про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру», № 454/2011 від 13 квітня 2011 року «Про положення про Державну екологічну інспекцію України» № 774/2002 від 27 серпня 2002 року «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення»;
— постанови Кабінету Міністрів України: № 1553 від 17 листопада 2004 року «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою», № 963 від 25 липня 2007 року «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу», № 284 від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»; № 197 від 30 квітня 2014 року «про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»; № 5 від 14 січня 2015 року «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру»; № 15 від 14 січня 2015 року «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру».

Водночас, окрім спеціальних, земельні відносини регулюються загально-цивільними нормативно-правовими актами, зокрема ЦК України.
У ст. 1218 ЦК України зазначається склад спадщини, до якого входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини. Тобто стаття поширюється на всі спадкові правовідносини.

Право спадкової оренди встановлене ст. 1225 ЦК України та ст.7 Закону України «Про оренду землі». Конструкція ст. 1225 ЦК України не виключає спадкування інших, зокрема речових прав на землю. Така позиція не тільки випливає із загальної норми – ст. 1218 ЦК України, але й підтверджується низкою спеціальних правил, які передбачають включення до складу спадщини речових прав на землю.
Аналіз норм чинного земельного законодавства свідчить, що до складу спадщиниються не тільки речові, а й зобов’язальні права на землю. Так, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оренду землі» право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців. Виходячи з буквального змісту, законодавець веде мову про перехід права на оренду до спадкоємців, а не до включення цього права до складу спадщини. Однак вважаю, що юридичний ефект та мета таких конструкцій є ідентичними.
За п.1 ст.7 Закону України «Про оренду землі», право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців — до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.
Із урахуванням тієї обставини, що п.34 , абз.4 Договору з-поміж підстав припинення Договору є смерть фізичної особи-підприємця Орендаря, право користування земельною ділянкою землекористувача Дем’яненко Ольги Миколаївни як спадкоємця є законним, оскільки прямо передбачено положеннями ст.1225 ЦК України, ст.7 Закону України «Про оренду землі», та підлягає захисту органами державної влади, відповідно до ст.14 Конституції України.

Вказані положення Законів цілком узгоджуються зі ст.141 ЗК України, за якою підставами припинення права користування земельною ділянкою є:
а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;
в) припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
д) систематична несплата земельного податку або орендної плати;
е) набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
є) використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини.
Від так, припинення права користування земельною ділянкою по факту смерті Орендаря чинним законодавством України не передбачено.

Із вище викладеного слідує, що Лист Шлюшкіна С. Л. містить суперечливу і неправдиву інформацію щодо Дем’яненко Ольги Миколаївни як землекористувача з одного боку, та, водночас, із іншого — про земельну ділянку сільськогосподарського призначення із кадастровим номером 5121682800:01:002:0193, загальною площею 60,5973 га, що розташована на території Новоолександрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (за межами населеного пункту), як таку, що, цитата, «…Станом на 17.05.2017 року у власність чи користування не передана».
Спростуванням зазначених висновків слугують норми чинного законодавства України, що регламентують право спадкової оренди, підстави припинення Договору оренди, та докази, як то:
1) Договір оренди землі;
2) Свідоцтво про смерть Орендаря;
3) Свідоцтво про народження землекористувача;
4) Свідоцтво про шлюб землекористувача;
5) Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.05.2017 року.
Вище вказані докази , водночас, викривають протиправну поведінку посадової особи, що допустила недостовірні дані у Листі відносно земельної ділянки, та приховала правовий статус землекористувача як Спадкоємця Орендатора.
Викликає також стурбованість та обставина, що даний Лист було виготовлено та підписано одразу ж після виконання Вами особистого прийому за участі землекористувача Дем’яненко О.М. 16 травня 2017 року, під час якого Вами проголошені особисті судження щодо , цитата, «…незаконного використання» земельної ділянки сільськогосподарського призначення із кадастровим номером 5121682800:01:002:0193, загальною площею 60,5973 га, що розташована на території Новоолександрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (за межами населеного пункту).
Тому і Лист, і Наказ і усі подальші дії щодо штучного створення доказів про «незаконне використання» земельної ділянки сільськогосподарського призначення із кадастровим номером 5121682800:01:002:0193, загальною площею 60,5973 га, що розташована на території Новоолександрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (за межами населеного пункту) будуть піддані антикорупційній експертизі.
З огляду на вказані висновки, залишаємо за собою право на судовий захист та звернення до правоохоронних органів України із питання порушення майнового права на спадкову оренду землі на території Одеської області, та спричинення у зв’язку із цим шкоди громадянам України — добросовісним землекористувачам.

Неоніла Ткаченко

На ту же тему
Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Виджеты

Это место для ваших персональных виджетов. Ставьте из админки - рубрики, архивы, метки, календарь, свежие комментарии, произвольное меню и др.

Свежие записи
"За всю Одессу!" © 2018 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх